עורך דין זכיינות

נכתב על ידי עו"ד שמואל גרנאי

נכתב על ידי עו"ד שמואל גרנאי

עורך דין מומחה לתחומי מקרקעין וזכיינות

יצירת קשר

שתף מאמר זה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

לפני שנדבר על עו"ד זכיינות - מהי בכלל זכיינות?

בארה"ב 50% מכלל המכירות הקמעוניות מתבצעות באמצעות עסקי זכיינות. שיטת הזכיינות מגלגלת מחזור של כטריליון דולר בשנה בארה"ב וכ- 80 מיליארד יורו באירופה. מדינת ישראל היא חלק מהכפר הגלובלי, ובשנים האחרונות חלה עלייה מטאורית במספר עסקאות הזכיינות כאשר בישראל שיטת הזכיינות מגלגלת כ- 15 מיליארד ₪.

כמו כן ע"פ הנתונים הסטטיסטיים בענף המזון בשנה נסגרים כ- 3,000-4,000 עסקים שנפתחו שמהווים 60% מכלל העסקים שנפתחו. מכאן שסיכויי עסק בתחום המזון לשרוד בשנתיים הראשונות עומד על 40%. נוכח הנתונים המתוארים בשיטה נוצרים חיכוכים וסכסוכים רבים בין רשתות לזכיינים.

זכיינות היא שיטה להפצת עסק בעל פוטנציאל הצלחה לאיזורים חדשים. המודל העסקי, שיווקי, וניהולי של העסק יהיה זהה, לעסק המקורי. בד"כ בעל העסק המקורי, יקים חברת ניהול ( חברה מזכה ) שתעניק לאדם שלישי ( זכיין ) זכות לשימוש במודל העסקי, שיווקי וניהולי של העסק המקורי, לתקופה קצובה בתמורה לתשלום עבור הזיכיון, תשלומי ניהול שייגזרו כאחוז מהפדיון של העסק, תשלום חודשי קבוע, והתחייבות לרכישת סחורה מספקי הרשת. הרשת תעמיד תנאים שונים למקבל הזיכיון כגון: בניית עסק דומה/זהה לסניפים אחרים ברשת, לרבות המיתוג וסימני המסחר, הפעלת העסק באותה שיטה בה מופעלים העסקים האחרים, התלמדות בסניפים אחרים של הרשת, השקעה קבועה בפרסום וכו'. בעלי הרשת יבצעו ביקורת מעת לעת לבחון שהזכיין עומד בתנאי הזיכיון ומפעיל את העסק ע"פ תנאי הרשת.

הפרה של הסכם הזיכיון או אי עמידה בתנאי הזיכיון עלולה לגרום לביטול הסכם הזיכיון או לכל הפחות לאי חידושו.

 

מדוע חשוב עורך דין זכיינות (מומחה בתחום הזכיינות) מנקודת מבט של הרשת המזכה?

הניסיון המקצועי ארוך השנים שצברתי כעורך דין זכיינות מלמד כי גם לרוכש הזיכיון יש ערך מוסף גדול מרכישת הזיכיון, שימוש בשיטות עבודה קיימות ורעיון שפותח ו"עובד". תמורת תשלום "דמי זיכיון", מקבל רוכש הזיכיון את הזכות להשתמש בשם של עסק "מוצלח", לימוד וזכות להשתמש בשיטות העבודה המוכחות שלה, קבלת תמיכה וסיוע שותף בניהול העסק, סיוע בפרסום, מיקוד בהפעלת העסק, וכו'. עניינים אלו אינם מבוטלים וחוסכים ממון וזמן רבים בפיתוח עסק חדש, לא מוכר וכן את תקופת הטמעתו.

יחד עם זאת, על רוכש זיכיון החובה לבצע בדיקות מקיפות לפני רכישת הזיכיון, לרבות בדיקות של הרשת, איתנותה הפיננסית, שיעור הצלחתה וייחודיותה. כמו כן על הזכיין להגן על עצמו בהסכם זיכיון שייחתם עם הרשת. לצורך כך, יש לפנות לעורך דין מומלץ בתחום הזכיינות, אשר מכיר את כל הניסוחים והדוגמאות של חוזה זכיינות.

עורך דין זכיינות שמואל גרנאי

החשיבות של עו"ד בענייני זכיינות באופן כללי

הסכם הזיכיון שנחתם מפרט את מהות ההתקשרות העסקית בין הצדדים ומכאן שעליו להיות מפורט וברור ככל האפשר תוך איזון בין האינטרסים של הרשת המזכה והזכיין. אציין כי עו"ד מומלץ בענייני זכיינות, יודע על אילו דגשים בהסכם הזכיינות עליו לעמוד ועל אילו עניינים הוא יכול לוותר.

בסופו של דבר הסכם הזכיינות צריך לאזן בין האינטרסים של הזכיין ושל הרשת המזכה וליצור תנאים אופטימאליים להצלחת העסק.

 

מהי חשיבות הייצוג של עו"ד מתמחה בתחום הזכיינות בסכסוכים בין זכיין למזכה (או בסכסוכים נלווים כגון בין זכיין למשכיר הנכס)?

ניהול הסכסוך מחייב הבנת הסכם הזיכיון על בוריו וכן ידיעה רחבה של ענפי משפט שונים כגון, דיני חברות, דיני חוזים, ההגבלים העסקיים, דיני עוולות מסחריות, הכרת הפסיקה בתחום שהיא שונה מתחומים אחרים. אחד מהכללים הבסיסיים שנקבעו בפסיקה הוא כי לא כופים יחסי זכיין מזכה וברגע שפורץ סכסוך בין הצדדים, אפשר לבטל את ההסכם והצדדים ככל שירצו פונים לתביעות כספיות, עם זאת יכול ותיווצר מחלוקת על המשך הפעלת העסק, שלא תחת הרשת המזכה.

עו"ד מייצג זכיינים או רשתות מזכות ידע להבחין בדקויות המשפטיות, לייעץ לפונה אליו, להעריך סיכוייו ולפעול בשמו בין בהגשת צו מניעה זמני ובין בהגשת תביעה כספית. עו"ד מייצג זכיינים או רשתות מזכות יודע כיצד לנטרל צדדים נוספים שעלולים להיכנס לגדר המחלוקת כגון בעל הנכס, המשכיר, ספקים להם נותרו חובות. עו"ד מייצג זכיינים או רשתות מזכות יודע כיצד לגבש את כל ראשי הנזק שנוצרו כתוצאה מהפרת או הפסקת הסכם הזיכיון.

לפני נקיטת כל פעולה של זכיין או מזכה חשוב להיוועץ עם עו"ד זכיינות מומלץ. משרד עו"ד שמואל גרנאי ושות' ישמח לעמוד לשירותכם!

 

שתף מאמר זה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

יצירת קשר

מידע מקצועי נוסף בנושאים וסוגיות נפוצות בתחום מקרקעין ונדל"ן