עורך דין צוואות וירושות

נכתב על ידי עו"ד שמואל גרנאי

נכתב על ידי עו"ד שמואל גרנאי

עורך דין מומחה לתחומי מקרקעין וזכיינות

עורך דין צוואות וירושות - מדריך מקיף

תחום הצוואות והירושות מוסדר בחוק הישראלי עוד משנת 1965 ובמהלך השנים עבר מספר תיקונים אשר מטרתם לתקף את הנושא בהתאם לתקופה ולרוח הזמנים. חוק הירושה קובע כי לאחר פטירת אדם, כל רכושו ועזבונו מועבר באופן מיידי ליורשיו שנקבעו על ידיו. במידה והנפטר לא הותיר צוואה יורשיו יקבלו את עזבונו לפי הקבוע בחוק הירושה. מקרים בהם לא נותרה צוואה אינם נדירים או חריגים, למעשה הם די נפוצים ובשל כך ישנם מספר היבטים שלפיהם נקבע סדר הירושה. במקרה בו הנפטר אכן מותיר אחריו צוואה מסודרת יועבר עזבונו ליורש או ליורשים, אותם ציין וקבע בצוואתו. חשוב לציין כי ישנם מספר סוגים של צוואות, אודותיהם נפרט בהמשך. על מנת להבטיח כי הצוואה תתקיים והירושה אכן תחולק כראוי, בוחרים רבים להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות וירושות. בכדי להוציא את הצו לקיום צוואה או את הצו לירושה צריך לפנות לרשם הירושות ועל פי הזכויות של היורשים בעיזבון ניתן להתחיל את תהליך החלת הצוואה וחוק הירושה. ירושה על פי דין מתקיימת כאשר אין צוואה כלל. ירושה על פי דין מתקיימת כשהיורשים פונים ומגישים "בקשה לקבלת צו ירושה". במסגרת הגשת בקשה לצו ירושה משולמת אגרה עבור פרסום צו הירושה בעיתון יומי וזאת על מנת שצדדים שלישיים יוכלו להביע התנגדות לחלוקת הירושה כפי הקבוע בחוק ו/או בצוואה. במידה ולא תוגש התנגדות, יינתן ליורשים צו על פי דין. אם תוגש התנגדות מצד שלישי, יועבר הנושא לדיון בבית המשפט המוסמך.

עורך דין צוואות וירושות מדריך

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך בו אדם מציין מה הוא רוצה שייעשה ברכושו לאחר שיעזוב את העולם. צוואה יכולה להתבטא בכמה דרכים וסוגים. לצוואה יש ערך משפטי ולעיתים היא תתנהל דרך מנהל עיזבון, לפני שהיא תועבר ליורשים.

אילו סוגי צוואות קיימים?

1. צוואה בכתב יד – צוואה זו נכתב על ידי המנוח בעודו בחיים, בכתב ידו.

2. צוואה בעל פה – צוואה זו נאמרת על ידי אדם גוסס המאמין כי סוף חייו קרבים והוא מעביר את צוואתו למי שעומד בפניו.

3. צוואה בעדים – צוואה שנמסרת לנוכח עיניהם או אוזניהם של עדים.

4. צוואה בפני רשות – זו צוואה שנעשית מול גורם רשמי או נעשית על ידי גורם רשמי. נציג רשות יכול להיות הרשם לענייני ירושה, נוטריון, שופט, רשם של בית משפט וחבר בית דין דתי.

מהו עיזבון ומהי ירושה?

המונח "ירושה" מתייחס לכל מענק או העברה מאדם אחד לאחר. ביחס לנושא זה, הכוונה של ירושה היא מתן רכוש, נכסים, הון וכדומה, מאדם שנפטר לאדם שנותר בחיים ולו הוא מעוניין להעניק את חפציו ורכושו. הירושה ניתנת במרבית המקרים על פי צוואה, כאשר אדם מנסח צוואה לקראת סוף חייו (או מסיבות אחרות) ובה הוא מצווה לתת את כל רכושו או חלק ממנו לאדם אחר, שהוא בוחר באופן מודע, לאחר מותו. חשוב לציין כי הצוואה חייבת להיכתב מתוך רצון חופשי של הנפטר והיא יכולה להתבצע בכתב יד, לנוכח עדים ואף בעל פה. כשמתייחסים למונח "עזבון" הכוונה היא לכל הרכוש שהשאיר אחריו אדם לאחר פטירתו. העזבון יכול לבוא לידי ביטוי בדברים פיזיים ומוחשיים כמו דירות מגורים, רכב, בית עסק, כסף וכדומה. כמו כן, העיזבון יכול להתייחס גם להיבטים לא מוחשיים כמו זכויות יוצרים, חובות של אנשים כלפי המנוח ועוד.

מהו סדר היורשים במקרה של ירושה על פי דין?

על פי חוק הירושה, כאשר אין צוואה יש לפעול על פי חוק הירושה שבו מצוין מי הם היורשים על פי דין. אם הצוואה קיימת – יכתבו בה היורשים. אם היא איננה, יש לפעול על פי היורשים שמצוינים על פי החוק. חוק הירושה על פי דין קובע כי אם אין צוואה, מחצית הירושה מועברת לבן הזוג של המנוח והשאר לילדיו. גם אם בני הזוג נשואים וגם אם מדובר בידועים בציבור. במקרה בו למנוח יש צאצאים ובת זוג – היורשים יהיו ילדיו ובת / בן הזוג, כאשר הירושה תתחלק בצורה שווה. אם המנוח ללא ילדים אך יש לו בן / בת זוג, יורשיו יהיו הוריו או אחיו ובן / בת הזוג. ביניהם תחולק הירושה גם כן באופן של 50/50, שווה בשווה. במידה ולמנוח אין בן / בת זוג אך קיימים ילדים, הירושה תועבר אליהם. במקרה בו למנוח אין ילדים או בן / בת זוג, הירושה מועברת להוריו ולצאצאים. בשפה המקצועית מעגל היורשים מכונה 'פרנטלות' ולפיכך מתנהל התהליך. כלומר, אם לאדם שנפטר אין קרובים מדרגה ראשונה, יש להתקדם אל עבר המעגל הבא : קרובים ממדרגה שניה ושלישית. במקרים בהם אין למנוח קרובים כלל, הירושה תועבר לידי המדינה.

ירושה המועברת לבן הזוג

בני זוג הנשואים כחוק או ידועים בציבור הם בעלי זכות הירושה הראשיים. הם מקבלים את המטלטלין ואת הרכב של המנוח וגם את החצי שמגיע להם כחוק במקביל לילדי המנוח. במקרה שבו למנוח לא היו ילדים, יקבל בן הזוג את מחצית הירושה יחד עם הורי המנוח ואחיו. אם לא היו למנוח הורים וגם לא אחים או ילדים – יקבל את כל הירושה בן הזוג או בת הזוג.

האם ניתן להעביר רכוש של אדם שנפטר בדרך שאיננה צוואה?

לא ניתן לעשות זאת וכל מתנה או מענק שיינתן לאחר מותו של אדם תחשב כמעשה פסול ואף עבירה. יש לפעול רק לפי הצוואה שהרי היא מסמך משפטי לכל דבר ולכן מעשה מסוג זה אינו עומד בדרישות החוק.

באילו מקרים ניתן לפסול צוואה?

פסילת צוואה יכולה להתרחש מכמה סיבות, למשל:

1. כפייה או אונס על המנוח בעת יצירת הצוואה.

2. טעויות ופגמים מהותיים שנמצאו בצוואה.

3. צוואה שמועברת ברובה לטובת אדם שעזר או לקח חלק בעריכתה.

4. מקרים בהם המנוח היה מאוים.

התנגדות לצוואה – למי מגישים והיכן מגישים?

במידה וקיימת התנגדות לקיום צוואה כלשהי יש להגיש את ההתנגדות לרשם הירושה ולהעבירה לבית המשפט לעניינה משפחה. בהמשך, יתקיים דיון בהתנגדות ובמהלכו יוצגו הסיבות והעילה לבקשה להתנגדות קיום צוואה.

האם בת / בן זוג של המנוח יכולים לגבות מזונות מן העזבון?

אשת המנוח או ידועה בציבור של המנוח יכולה לדרוש גביית מזונות מן העיזבון כאשר יש באחריותה ילדים מתחת לגיל שמונה עשרה. במקרה בו המנוח הוריש את רכושו לאחרים, תוכל אלמנתו וילדיו הקטינים לפנות לבית המשפט במטרה לתבוע מזונות מן העיזבון. הנושא יטופל בבית המשפט לענייני משפחה.

מהם התחומים בהם עוסק עורך דין צוואות וירושות ובאילו מקרים נהוג לפנות אליו?

עורך דין צוואות וירושות עוסק במקרים ותחומים שונים כגון : עריכת צוואה, ביצוע צו ירושה, ביטול צו ירושה, צו קיום צוואה, ניהול עיזבון, הסכם חלוקת עיזבון, פסילת צוואה, התנגדות לצוואה, מימוש צוואה, מינוי אפוטרופוס, תביעות נגד אפוטרופוס ועוד. במרבית המקרים, אדם שעורך צוואה הינו אדם שרוצה למנוע מחלוקות או סכסוכים עתידיים בתוך המשפחה. באמצעות הצוואה הוא קובע מי הם היורשים שלו ואיך הוא מעוניין שהירושה תחולק ביניהם. לא בכל המקרים הצוואה ברורה וכתובה באופן נכון או חוקי ובמקרה מסוג זה יש צורך בשירותו של עורך דין לענייני צוואה וירושה. כמו כן, ישנם מקרים בהם הקרובים של המנוח יזדקקו לעורך דין לענייני צוואה כדי לבאר ולהבהיר נושאים מסוימים שאינם מובנים או מוסכמים על כלל היורשים. לעיתים נדמה כי עניין הצוואה הוא חד משמעי ופשוט אך למעשה קיימות המון "הפתעות" שעלולות לצוץ לאורך תהליך חלוקת הירושה וההתעסקות בצוואה. בנוסף לדוגמאות אלו, רצוי מאוד לערב עורך דין לענייני צוואה וירושה כאשר אדם רוצה לתכנן את חלוקת הנכסים והרכוש שלו כשורה. עורך דין לענייני צוואה וירושה יוכל לעזור לו בעריכת הצוואה בדרך חוקית ואובייקטיבית, שתסייע לו למנוע "מלחמות ירושה" בהמשך הזמן. עורך הדין לענייני צוואה וירושה שומר עליכם ועל היורשים הפוטנציאליים מפני בעיות נפוצות הקשורות לנושא זה. מטרתו לספק ללקוחותיו ייצוג מקצועי וברמה גבוהה. במידה ואתם זקוקים לייצוג בבית משפט לענייני משפחה, חשוב שתשכרו את שירותיו של עורך דין המתמחה בנושא הירושות והצוואות ואל תתפשרו על כך, ייצוג הולם יקל עליכם בהמשך הדרך באופן משמעותי. חשוב שעורך הדין יכיר היטב את החוקים הנלווים לדיני הירושה ודיני המשפחה, שיהיה מנוסה בתיקי ירושה וצוואה מכל הסוגים הקיימים ויוכל לספק לכם שירותים שונים כמו עריכת צוואה, עריכת הסכם חלוקת עזבון, ניהול עזבון, מימוש נכסים ועוד.

איך מזהים עורך דין ירושה מומלץ?

רצוי לפנות אך ורק לעורך דין ירושה שקיבלתם המלצה עליו ורצוי שההמלצה תהיה חיובית כמובן. תוכלו למצוא מגוון רחב של עורכי דין המתמחים בתחום הירושות והצוואות אך ככל שיש לעורך הדין יותר ניסיון והיכרות עם החוק והדינים – כך יותר מומלץ לפנות אליו ולהיעזר בשירותיו. תוכלו ליצור קשר עם עורך הדין ולוודא עמו את הסוגיה האישית שלכם, כבר בשיחת טלפון תוכלו לקבל מושג ראשוני על המצב, הערכת מחיר עבור השירות הנחוץ לכם והמלצות להתנהלות עתידית.

למעוניינים להתייעץ עם עו"ד שמואל גרנאי ושות' – צרו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.

שתף מאמר זה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

יצירת קשר

מדריכים ומידע מקצועי בנושאים וסוגיות בתחומי צוואות, ירושות וענייני משפחה