חוזה חכירה

נכתב על ידי עו"ד שמואל גרנאי

נכתב על ידי עו"ד שמואל גרנאי

עורך דין מומחה לתחומי מקרקעין וזכיינות

תוכן עניינים
יצירת קשר

שתף מאמר זה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

מהו חוזה חכירה?


בטרם חתימה על הסכם חכירה, חשוב לדעת ולהבין מהו חוזה חכירה. למעשה מדובר בהסכם שנחתם בין מחכיר (בעל זכות במקרקעין) לבין החוכר (מי שמעוניין לקבל את הזכות במקרקעין). החוזה מבהיר כי המחכיר מחכיר את המקרקעין לאדם (או לקבוצת אנשים) לפרק זמן המצוין בחוזה (בדרך כלל מדובר בתקופה של מעל 5 שנים – חכירה לדורות מעל 25 שנים). בנוסף, חוזה החכירה כולל את תנאי החכירה אשר הובאו על ידי שני הצדדים. חוזה החכירה מעיד על כך כי החוכר הופך להיות בעל הזכויות במקרקעין הספציפי שאודותיו נחתם החוזה.

אם נפשט את הדברים, החכירה היא למעשה שכירות אך ההבדל הוא שחכירה לעומת שכירות היא לתקופה ארוכה. דבר זה יוצר תחושה של בעלות על המקרקעין מכיוון שהחוכר רשאי לעשות במקרקעין כרצונו לתקופה ארוכה. כאשר חוזה החכירה ארוך יותר מ-25 שנה, מכונה החוזה "חכירה לדורות". הסכמי חכירה נעשים לרוב במקרים של קרקעות.

חוזה חכירה

חוזה חכירה ממנהל מקרקעי ישראל

עם הקמת המדינה בשנת 1948 החלו לדון על מעמד הקרקעות שנקנו על ידי קרנות של יהודים מהעולם – ובראשן הקרן הקיימת לישראל. נתקבלה החלטה להקים את מינהל מקרקעי ישראל וכי הקרקעות שנקנו יועמדו לטובת העם היהודי ולא יימכרו – אלא תתבצע חכירה לתקופה של עשרות שנים. בשנת 2009 החליטה הכנסת כי יש להפריט את המינהל ולבצע העברת בעלות ברוב הקרקעות לחכירה מידי המינהל לידי החוכרים.

מה ההבדל בין חוזה חכירה לחוזה פיתוח?

תחילה חשוב להסביר כי הסכם פיתוח זהו מסמך המציג כי נתקבלה הסכמה בין מינהל מקרקעי ישראל לבין הצד השני. הסכם פיתוח נותן זכות לצד המפתח לפתח את הקרקע תוך תקופה מסוימת. כאמור, נהוג להגביל בזמן את תקופת הפיתוח של הקרקע ובמידה וחורגים מהזמן שהוגדר בהסכם – יהיה צורך לחתום מחדש על החוזה ולקבוע מועד אחר. חוזה החכירה, להבדיל מחוזה הפיתוח אינו מחייב לפתח את הקרקע אלא לרוב יהווה אישור שימוש בשטח, בהתאם לזכויות הקיימות.

מתי יש צורך בחידוש חוזה חכירה?

חוכר שיש ברשותו חוזה חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל, שתוקפו עומד לפוג, צריך להגיש בקשה לחידוש משך החכירה ולבקש חוזה חכירה חדש לתקופה של 49 שנים נוספות. נהוג להגיש בקשה מוקדמת לחידוש החוזה במידה ונותרו כ-7 שנים לסיום תקופה החכירה הראשונית.

מינהל מקרקעי ישראל מאשרת את חידוש החוזה במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

    • לחוכר יש חוזה בתוקף עם מקרקעי ישראל.
    • החוכר לא הפר את החוזה ופעל לפיו ללא חובות או חריגות בניה
    • לא נעשתה העברת זכויות לגורם שלישי בלי אישור של מינהל מקרקעי ישראל
    • חוזה החידוש חכירה הוא לפי התנאים הקיימים בחוזה הראשוני.
    • אין הגבלות משפטיות כלשהן שעלולות למנוע את חידוש חוזה החכירה

 

במקרה של הפרת חוזה חכירה או אי עמידה בתנאים הנדרשים לא יתאפשר לחדש את החוזה. במידה ולא הייתה הפרה של החוזה והתהליך תקין, יש להגיש את הבקשה ומסמכי החובה שנכללים בה אל מינהל מקרקעי ישראל בצירוף מספר התיק והשובר לתשלום אגרה.

יש לוודא כי המסמכים הרלוונטיים מולאו והוגשו כפי שצריך על מנת שהבקשה תועבר להמשך טיפול ולא תחזור אליכם בשנית. אין צורך להגיע פיזית אל משרדי המינהל וניתן להעביר את הבקשה באמצעות דואר רשום. חתימה על חוזה חכירה חדש אינה נחשבת לעסקה במקרקעין ולפיכך אינה מהווה אירוע מס.

מידע אודות ביטול חוזה חכירה

חשוב להבין כי מינהל מקרקעי ישראל הינו גוף המהווה כמעין "בעל בית" בעת ביצוע עסקאות חכירה. במקרה של הפרת חוזה חכירה עלול להיווצר מצב כי המינהל ידרוש לבטל את החוזה לחלוטין. למינהל מקרקעי ישראל ישנם נציגים שתפקידם לעקוב ולוודא כי החוכרים אכן עומדים בתנאים של החוזה ומתנהלים לפיהם.

במידה ויוודע למינהל על מכירות זכויות בקרקע ללא אישורו, או על מעשה אחר שלא לפי החוזה – ישלח המינהל הודעה על ביטול חוזה החכירה עמו וזאת בשל הפרת החוזה. במצבים אלו, מתערב גם בית המשפט מכיוון שאי עמידה במטרות החכירה זו עבירה על החוק. בסיום התהליך, בית המשפט אמור לאשר או לסרב לביטול הסכם החכירה בין המינהל לבין החוכר. במידה ואכן הוחלט בבית המשפט כי החוזה יבוטל – ייאבד החוכר את כל הזכויות שהיו לו בקרקע אף על פי שהוא רכש ושילם בעבורן.

שתף מאמר זה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

יצירת קשר